MILIEU - BODEM         
Veel gebruikte meetappartuur voor bodemonderzoek


In het veld wordt veel gemeten met GPS apparatuur voor het in kaart brengen van bijvoorbeeld boorpunten. Onze GPS ontvangers kunnen gebruikt worden met software pakketten zoals bijvoorbeeld TerraIndex en Veldapps of onze eigen software Magnet Field en SurvCE.

Andere sofware paketten kunnen direct de GPS data (NMEA) in de applicatie gebruiken. Zelfs voor Total Station hebben we een oplossing in het veld.

Er kan gekozen worden voor cm, dm en meter oplossingen op de verschillende besturings systemen Android, IOS, Windows Mobile en Windows 10.